איך נושא של מחיר למשתכן ישפיע על כלל מחירי הנדל”ן בארץ?

article by: at: 8th Feb 2016 under: שאלות/תשובות

“תכנית מחיר למשתכן לא תשפיע על כלל מחירי הדירות בישראל. התכנית מוגבלת לקבוצת זכאים מוגדרת, שלא תוכל למכור את הדירה במשך 5 שנים ממועד אכלוסה. מטרתה המוצהרת של התכנית היא להביא הקלה לאוכלוסיות חלשות וזוהי גם עמדתו של שר הבינוי והשיכון. באם הממשלה תתמיד בתכנית ובהיקפה בשנים הבאות, ייתכן ובעוד 5 שנים נראה תחילתו של שינוי (במידה וכל יתר הנתונים במשק לא ישתנו).

חשוב לציין כי התכנית יכולה לכלול בתסריט האופטימי ביותר שלה כ- 30 אלף דירות בשנה, בעוד שבמשק נערכות מידי שנה כ- 120 אלף עסקאות (יד שניה ויד ראשונה על קרקע פרטית) וגם מנתונים אלה ניתן להבין את מידת השפעתה המוגבלת.”

השאר תגובה